Алматы қаласы әкімінің арнайы гранттары туралы ереже